ایران ما همیشه پاینده باد
 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:0  توسط   | 
 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 12:26  توسط   | 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 12:5  توسط   | 
ميوه  سبزي وميوه سبزي وميوه راهر روزبخوريد. و ميوه راقبل از غذابخوريد.
خرما
داراي پروتيين- لسيم–فسفر– ويتامينD است.خوردن سه تا پنج عدد(بيشترضرردارد) درروز ويتامينD راتامين ميكند.سعي كنيدخرمارا بهمراه كشك ياگردو وياهردو بخوريد. مفيدبراي1- پا درد 2- زانو درد 3- ساييدگي استخوان 4- آرترز  
ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:53  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:48  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 14:48  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 14:44  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 13:50  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 13:23  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 12:51  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 12:36  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 12:16  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 11:23  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 10:40  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 8:30  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ساعت 11:19  توسط   | 
كباب بره (فرانسوی)


ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 10:55  توسط   | 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ساعت 15:6  توسط   | 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 11:27  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه سوم دی ۱۳۹۰ساعت 14:46  توسط   | 

هنر آشپزی 3


ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه سوم دی ۱۳۹۰ساعت 9:43  توسط   | 
www.AsanPic.com


ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:59  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 9:3  توسط   | 

انواع نوشیدنی


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ساعت 12:51  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۰ساعت 15:10  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 9:11  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:34  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ساعت 11:34  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 11:27  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:47  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:18  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:13  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:8  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:57  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:49  توسط   | 
  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:40  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:19  توسط   | 
اشتهای شما چه رنگی است؟
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:26  توسط   | 
خوراک تاس گیاه!
ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 15:3  توسط   | 
کرانچی سیب زمینی ( رژیمی ) + ارزش غذایی
ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 15:1  توسط   | 


 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:35  توسط   | 
Shallot


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:39  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:23  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:21  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:18  توسط   | 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:6  توسط   | 
آشنایی با روش تهیه مربای لبو 
ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:2  توسط   | 
آشنایی با روش تهیه مربای گوجه سبز 
ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:56  توسط   | 
آشنایی با روش تهیه مربای هل و هویج 
ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:49  توسط   | 
آشنایی با روش تهیه مربای گلابی

 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:41  توسط   | 
آشنایی با روش تهیه مربای هلو
 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:37  توسط   | 
آشنایی با روش تهیه مربای زردالو 
ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:33  توسط   | 
آشنایی با روش تهیه مربای سیب 
ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:30  توسط   | 
زیتون پرورده
ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:27  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:16  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:0  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:5  توسط   | 

ادامه مطلب
  نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 7:24  توسط   | 
اشتهای شما چه رنگی است؟
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ساعت 14:6  توسط   | 
سبزی‌های سحرآمیز را می شناسید؟
ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 6:55  توسط   | 
Icon100 قره قوروتبچه كه بودم برایم اهمیتی نداشت چطور یا از چه ماده *اولیه*ای درست می*شود. مهم این بود كه وقتی اسمش می*آمد، به یاد ترشی آن، آب از لب و لوچه*ام راه می*افتاد. جایش هم همیشه معلوم بود؛ داخل قفسه بطری*های یخچال مادربزرگ، پشت بطری* سركه و روغن زیتون، درون یك نایلون سیاه*رنگ كوچك كه در آن را هم معمولا گره می*زد...
ما در عالم بچگی هرازگاهی ناخنكی به آن می*زدیم و كلی صفا می*كردیم اما حالا كه در دنیای آدم*بزرگ*ها زندگی می*كنم، اینکه بدانم این ماده ترش تیره*رنگ چطور تولید می*شود، برایم مهم شده و می*خواهم مطالب بیشتری در مورد آن بدانم. با دكتر سیدامیرمحمد مرتضویان، متخصص صنایع غذایی، عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه كشور و دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی درباره قره*قروت گفت*وگو کرده*ام که مشروح آن را در ادامه می*خوانید.
سلامت: آقای دكتر! قره*قروت چیست و به چه شكلی تولید می*شود؟
قره*قروت یك فرآورده محلی ایرانی است كه آن را از ماست یا دوغ تهیه می*كنند و برای تولید این محصول باید ماست یا دوغ را برای مدت زیادی در معرض حرارت قرارداد. در اثر این حرارت*دهی 2 تغییر عمده در مواد اولیه ایجاد می*شود كه یكی تبخیر بخش عمده آب و دیگری ایجاد تغییرات شیمیایی در پروتئین*های موجود در آنهاست. نتیجه این عمل تشكیل یك بافت نسبتا سفت و الاستیك است كه به آن قره*قروت می*گویند.
سلامت: محصولات فراوانی با نرمی، رنگ و ترشی متفاوت در بازار وجود دارد كه قره*قروت نامیده می*شوند. دلیل این تفاوت*ها در چیست؟
سختی، نرمی، طعم و رنگ این محصول به میزان حرارت*دهی، روش گرمادهی، میزان آب تبخیرشده، اسیدیته و ترشی، میزان چربی، كیفیت ماده اولیه و عوامل دیگری بستگی دارد. تمام مواد موجود در ماده اولیه در اثر گرمادهی و آبگیری دچار تغییر می*شوند. به همین دلیل انواع طعم*ها، رنگ*ها و بافت*ها در محصول قره*قروت طبیعی است.
سلامت: این محصول چه خاصیتی برای مصرف*كننده دارد؟
مهم*ترین فایده قره*قروت این است كه برخلاف بقیه ترشی*ها پایه لبنی دارد. در عین حال آنچه این محصول را برای مصرف*كننده قابل اهمیت می*كند، طعم ترشی بسیار خاص آن است كه می*تواند انتظار ذائقه*های زیادی را برآورده كند.
از ویژگی*های دیگری كه برای این خوراكی بیان می*كنند، میزان كلسیم نسبتا مناسب آن است كه حتی در برخی موارد توصیه می*شود كه والدین آن را برای كودكان جایگزین تنقلات ترش*مزه و مضر دیگر كنند. البته باید به این نكته نیز توجه كرد كه بیشتر دانسته*های امروز ما از قره*قروت براساس باورهای قدیمی و فرضیه*های تایید نشده است.
سلامت: گفته می*شود قره*قروت از نظر میزان كلسیم بسیار غنی است. آیا این گفته صحت دارد؟
مزایای تغذیه*ای فراوانی را برای قره*قروت برمی*شمارند اما با توجه به اینكه هنوز استاندارد خاصی برای قره*قروت وجود ندارد، نمی*توان از میزان كلسیم و سایر مواد مغذی موجود در این خوراكی به روشنی صحبت كرد.
سلامت: پس این گفته را رد می*كنید؟
نه، با توجه به اینكه می*دانیم این محصول از تغلیظ فرآورده*هایی مانند ماست به*دست آمده، طبیعتا باید نسبت میزان كلسیم موجود در آن بیش از ماده اولیه باشد. البته نكته دیگری را نیز در مورد ارزش غذایی و میزان موادی مانند كلسیم و پروتئین در قره*قروت باید مورد توجه قرار داد.
سلامت: چه نكته*ای؟
شیوه*های آبگیری مختلفی برای قره*قروت وجود دارد كه 2 نوع عمده آن شیوه گرمادهی و شیوه غربالی است. اگر آبگیری به شیوه گرمادهی انجام شده باشد، می*توان گفت كه میزان موادی مانند كلسیم در یك حجم واحد از محصول بیشتر است اما اگر این آبگیری به شیوه غربالی انجام شود، ممكن است این مواد همراه آب اضافی غربال شده باشند و نمی*توان در این مورد با اطمینان صحبت كرد.
سلامت: با توجه به تغییر شکل دادن پروتئین*های موجود در مواد لبنی در دمای بالا، آیا گرمادهی*ای كه در مورد قره*قروت انجام می*شود، مقدار مواد مغذی آن را كم می*كند؟
حتی در مراحل تهیه ماست نیز با توجه به میزان گرمادهی و روش تولید، بیش از 90 درصد پروتئین*ها دچار تغییر شکل می*شوند و حتی تغییر ماهیت می*دهند. این تغییر ماهیت در پروتئین*ها الزاما بد نیست و به نوع تغییر ماهیت پروتئین بستگی دارد. مكانیسم این تغییرات بسیار متنوع و متفاوت است. در بسیاری از موارد این تغییر ماهیت پروتئین*ها باعث تسهیل در هضم و جذب آنها می*شود. البته بحث دیگری هم وجود دارد و آن اینكه در گرمادهی فقط بحث تغییر شکل پروتئین*ها مطرح نیست و باید تجزیه مواد پروتئینی، تولید سموم، تشكیل مواد آلرژی*زا و سرطان*زا و واكنش*های جانبی در آن را هم در نظر بگیریم كه با توجه به این موضوع كه هنوز تحقیقات منسجم و قطعی*ای در این مورد انجام نگرفته است، نمی*توان با اطمینان در این مورد صحبت كرد.
سلامت: آیا می*توان از این محصول به عنوان جایگزین لبنیات استفاده كرد؟
بعید به*نظر می*رسد كه این كار حداقل در حال حاضر عملی باشد. ما هنوز اطلاعات چندانی درباره ویژگی*های مفید یا زیان*آور قره*قروت نداریم. ضمن اینكه تولید صنعتی و بهداشتی این محصول در كشور در حدی نیست كه جوابگوی این كار باشد و فقط می*توان آن را به*عنوان یكی از تنقلات مصرفی مانند لواشك در نظر گرفت.
سلامت: آیا درمورد شرایط نگهداری قره*قروت نكته قابل*توجهی وجود دارد؟
سرعت فساد این محصول در درجه اول به میزان رطوبت و نحوه آبگیری از قره*قروت بستگی دارد. هرچه میزان رطوبت موجود در آن بیشتر باشد، فسادپذیری آن بالاتر خواهدبود و هرچه آبگیری بیشتری از آن صورت گرفته باشد، مقاومت آن در برابر فساد بالاتر خواهد رفت. این شرایط تقریبا مشابه شرایطی است كه برای نگهداری كشك هم توصیه می*كنیم. البته در محصولاتی كه به صورت صنعتی و بهداشتی تهیه می*شوند، روش نگهداری و مدت آن قید می*شود اما بهتر است برای جلوگیری از فساد قره*قروت آن را در محیط خشك و خنك قرار دهید
  نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:32  توسط   | 
طرز تهیه کباب جوجه ی تابه ای

مواد لازم برای ۲ نفر:

جوجه به وزن ۷۵۰ گرم تا یک کیلو=یک عدد

روغن زیتون=۲ قاشق سوپخوری

آبلیمو=۲ قاشق سوپخوری

آب پیاز رنده شده=۱ تا ۲ قاشق سوپخوری

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰ساعت 15:2  توسط   | 
طرز تهیه چیکن برگر

چیکن برگر(برای ۴ نفر)


مواد لازم:

سینه مرغ ۴۵۰ گرم

هویج متوسط خرد شده۱/۲ فنجان

پیاز خرد شده ۲ عدد

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:15  توسط   | 
قارچ پلو

مواد اولیه :


برنج چهار پيمانه
گوشت سردست يا ران بي*استخوان و قارچ از هر کدام 500 گرم
زعفران دم*كرده سه قاشق سوپخوري
پياز خردشده و روغن از هر کدام نصف پيمانه
كره 50 گرم
آبليمو دو قاشق سوپخوري
نمك و فلفل به ميزان لازمادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:12  توسط   | 
ترشی بادمجان
خوردن ترشی به همراه غذا باعث افزایش اشتها می شود. همچنین به علت دارا بودن سركه باعث هضم بهتر غذا و چربی ها میشود. اگر در صورت خوردن...

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:6  توسط   | 
خوراک مرغ ایتالیایی


مرغ را قطعه قطعه کرده به آن فلفل و نمک افزوده و آن را در آرد بغلتانید.

مواد لازم :

گوشت مرغ
2 کیلو گرم
پیاز
4 عدد
روغن زیتون
5 قاشق سوپخوری
رب گوجه فرنگی
1 فنجان
قارچ
1 فنجان
فلفل هندی
1 عدد

ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:2  توسط   | 
 

برای جلوگیری از چسبیدن خمیر به وردنه،یک جوراب بچگانه تمیز را که قسمت پنجه آن را بریده و فقط ساقه اش باقی مانده است برداشته روی وردنه بکشید و رویش آب بپاشید

  نوشته شده در  یکشنبه سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 10:12  توسط   | 
 

چگونه میتوان تلخی زیتون را از بین برد

بهترین راه برای از بین بردن تلخی زیتون استفاده از آب نمک است. زیتون ها را در آب نمک بخیسانید و همانطور که درون آب نمک است، کم کم از آن استفاده کنید. یعنی احتیاجی نیست که مدت خاصی درون آب نمک باشد، بعد از آب نمک جدا شود و مورد استفاده قرار گیرد.
در این حالت خواص زیتون نیز از بین نخواهد رفت

  نوشته شده در  یکشنبه سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 10:10  توسط   | 
 

- مهم نیست که چه پخته‌اید. مهم آن است که چطور آن را تزئین کرده‌اید و در چه ظرفی سر سفره مردم گذاشته‌اید.

- هیچ‌وقت غذایتان را شور نکنید. کم‌نمک بپزید. دیگران اگر بخواهند، خودشان به اندازه لازم نمک می‌زنند. مردم اساساً به همین میزان دموکراسی راضی‌اند. به وقتش هم می‌توانید بگویید: «من همان کسی هستم که حتی میزان نمک غذا را هم به عهده شما گذاشته‌ام.» در چنین شرایطی امکان ندارد کسی یادش بیاید که شما اساساً نوع غذا را نپرسیده‌اید و با تصمیم شخصی‌تان آن را پخته‌اید.


ادامه مطلب
  نوشته شده در  یکشنبه سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 8:16  توسط   | 
 

هل ملکه ادویه ها


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ساعت 13:40  توسط   | 
 

 

نان كلواشير ورقه اي لرستاني

مواد لازم: پودر خمیر ترش 1 ق مربا خوری (یا بکینگ پودر) شکر 1 ق چ آب ولرم نصف پیمانه شیر ولرم 2 پیمانه آرد 5 تا 6 پیمانه روغن مایع نصف پیمانه بهبود دهنده آرد نصف ق چ

طرز تهيه

پودر خمیر ترش و شکر و آب ولرم رو حل کنین و جایی بذارین تا پف کنه. شیر را در ظرفی بریزین و سپس مایه آماده شده را به نصف پیمانه آرد و بهبود دهنده آرد اضافه و مخلوط کنین . روغن مایه و باقی آرد رو هم اضافه و ورز بدین تا خمیر لطیفی بدست بیاد . اگه خمیر به دست بچسبه کمی آرد اضافه کنین تا چسبندگیش از بین بره .روی خمیر رو کمی آرد بپاشین وروش رو بپوشانین و بذارین در دما آشپزخونه تا حجم بگیره . تقریبا دوبرابر بشه . بعد چونه درست کنین . یعنی گلوله های اندازه تخم مرغ بردارین و کنار بذارین تا استراحت کنن . سپس با وردنه چونه ها رو باز کنین و با دور یک بشقاب نونها رو برش بزنین .یک ساج ( صفحه محدب سفالی برای پختن نان ) رو روی شعله گاز بذارین تا داغ بشه . دونه دونه خمیر ها رو روش پهن کنین تا بپزه . وقتی یک طرفش پخت – طرف دیگه رو برگردونین . در صرت تمایل به مایه خمیرتون میشه کمی زردچوبه که بدون روغن بو دادین ، بزنین تا نونها زرد بشن

  نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ساعت 8:10  توسط   | 
 

 

پيتزا فرفره اي

مواد لازم: آب گرم ۱/۲ پیمانه سر خالی یا حدود ۸۰ گرم شیر ولرم ۱ پیمانه سر پر یا حدود ۱۶۵ گرم
روغن زیتون ۱/۳ پیمانه یا حدود ۶۰ گرم نمک: ۱ ق چ آرد تا حدی که خمیر به دست نچسبد خمیر مایه ۱ق س سر پر شکر ۱ق م

طرز تهيه

آب (۴۰ درجه درحدی که دست رانسوزند) وشکر وخمیر مایه رامیگذاریم تاعمل بیاد. وقتی‌ خمیر مایه عمل آمد درظرف بزرگی‌ ریخته شیر(ولرم باشد) به آن اضافه میکنیم. نیمی ازروغن رامیریزیم نصفش رابرای آخر نگاه میداریم آرد راهم بانمک مخلوط می‌کنیم ( آرد را قبلا الک کردیم) به مواد اضافه می‌کنیم و با دست مخلوط می‌کنیم در نهایت که خمیر داره به دست میاد باقیمانده روغن را اضافه می‌کنیم( همیشه کمی‌ ورز بدید و اگر دیدید که آرد خواست باز اضافه کنید) تا خمیر به دست نچسبد .بعد خمیر را ۱۰۰ بار میکوبیم خمیر نباید زیاد سنگین باشد. در ظرف دیگری میگذاریم روی آن یک پارچه نامدار انداخته تا رطوبت آن حفظ شود و میگذاریم جای گرم یا زیر پتو تا حجم آن ۱/۵ برابر شود. اول که خمیر رو مربع میبریم, بعد از گوشه‌ها به سمت داخل با چاقو شکاف ایجاد می‌کنیم ولی‌ تا وسط خمیر نمیریم .بعد سس روش میمالیم و پنیر می پاشیم و باقی مواد رو میریزیم و گوشه ها رو به سمت داخل میاریم و با کمی‌ آب ، خمیرها رو به هم میچسبونیم. با دمای ۲۰۰ درجه ۲۵ دقیقه زمان بهش میدیم تا پنیرها آب بشه و سطح اون طلایی بشه.

  نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ساعت 8:8  توسط   | 
 

 

لازانيا

مواد لازم: یك بسته خمیر لازانیای آماده نیم كیلو گوشت چرخ كرده 3 قاشق سوپخوری پیاز سرخ شده
یك قاشق سوپخوری رب گوجه فرنگی 2 فنجان سس سفید 200 گرم پنیر پیتزا 100گرم روغن

طرز تهيه

گوشت چرخ كرده را با پیاز سرخ شده و 2 قاشق سوپخوری روغن تفت می دهیم و می گذاریم با یك لیوان آب بپزد تا به روغن بیفتد . رب گوجه فرنگی را اضافه كرده و نمك و فلفل آن را میزان می كنیم. از این مایه گوشتی برای انواع غذاهای ماكارونی و لازانیا استفاده می كنیم

برای پخت خمیر لازانیا ( مثل ماكارونی ) ، در یك قابلمه بزرگ آب ریخته، می گذاریم تا آب به جوش آید. نمك و مقداری روغن برای جلوگیری از چسبیدن خمیرها به آب می افزاییم. بعد از آن خمیرها را در آب در حال جوش ریخته و بعد از چند جوش و نرم شدن خمیر آن را در یك آبكش ریخته و بلافاصله روی آن آب سرد می ریزیم تا خمیرها به هم نچسبند. سپس به آرامی خمیرها را بر داشته و روی یك پارچه تمیز می گذاریم تا آب آن مقداری گرفته شود . توجه كنید كه موقع برداشتن از آبكش، خمیرها پاره نشوند. حالا خمیر لازانیا آماده است تا مواد گوشتی را روی آن قرار دهیم

در ظرف تفلون یا پیركس مناسب، 2 قاشق سوپخوری روغن آبكرده و یك ردیف خمیر لازانیا قرار می دهیم و یك ردیف پنیر رنده شده و مقداری از مایه گوشتی و سس سفید را روی آن می ریزیم. سپس روی آن یك ردیف دیگر خمیر لازانیا و سس سفید ومایه گوشتی و پنیر رنده شده ریخته و به همین صورت ادامه می دهیم. ظرف را روی پنجره بالای فر قرار می دهیم تا با حرارت 350 درجه فارنهایت به مدت نیم ساعت بماند و پنیر روی آن كمی برشته شود. خمیر لازانیای آماده را می توانید از سوپرها نیز تهیه كنید

 

  نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ساعت 8:5  توسط   | 
 

 

ميگو و قارچ با سس تمبر هندي

مواد لازم:ميگو: يک کيلو گرم * نشاسته ذرت: 3قاشق غذاخوري *  آب ليموترش: به مقدار لازم * سويا سس: 3 قاشق غذاخوري * پيازچه: يک دوم پيمانه، خرد شده * فلفل دلمه اي: يک دوم پيمانه، خلالي * سير خرد شده: 3حبه * روغن مايع: به ميزان لازم * نمک و ادويه مخلوط: به مقدار لازم(زردچوبه،دارچين،فلفل سياه ، گرد ليمو،فلفل قرمز) * قارچ: 300گرم * تمبر هندي خيس شده در آب ولرم و صاف: يک دوم پيمانه

طرز تهيه:

ميگو را با نشاسته ذرت ،آب ليموترش،نمک و سس سويا مخلوط کنيد. پيازچه ،فلفل دلمه اي و سير را با کمي روغن تفت دهيد سپس ميگو و نيمي از ادويه را اضافه کنيد. هنگامي که آب ميگو کشيده شد قارچ را اضافه کنيد و کمي تفت دهيد، سپس مابقي ادويه را اضافه کنيد. تمبر هندي را اضافه کنيد سپس روي آن را پوشانده و اجازه دهيد تا کاملاً سس آن غليظ شود

 

  نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ساعت 8:4  توسط   | 
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
Flag Web -->
کد جمله تصادفی

فال حافظ


 
  POWERED BY BLOGFA.COM